Sukuseura

Sukukokoukset, -juhlat ja muu toiminta


Sukukokouksia on sääntöjen mukaan joka kolmas vuosi ja tässä yhteydessä järjestetään myös ohjelmallinen kesäjuhla. Seuraava sukukokous järjestetään kesällä 2024. Kesätapahtumat pidetään välivuosina eli seuraavan kerran vuonna kesällä 2022.
Välivuosina pidetään tarvittaessa ylimääräinen kokous.

Lisäksi voidaan järjestää muuta toimintaa, kuten retkiä, koulutusta tai erilaisia tapahtumia. Näistä ilmoitetaan sukuseuran internet-sivuilla ja jäsenlehdessä.


Jäsenlehti ja juhlalehdet


Jäsenille 1 kertaa vuodessa lähetettävä jäsenlehti painottuu ajankohtaisten asioiden tiedotukseen ja kulloinkin valittuun suppeaan teemaan.Korho-lehti tulee jäsenmaksun maksaneille. Muistathan ilmoittaa uuden osoitteesi jos se vaihtuu.


Jäsenyhdistystoiminta

Sukuseuratyön laajentamiseksi toivomme, että paikkakunnilla, joilla esiintyy runsaasti Korhosia, perustettaisiin jäsenyhdistyksiä, joista mahdollisesti tulisi edustus hallitukseen ja toiminta saataisiin näin entistä laaja-alaisemmaksi. Saisimme näin tiiviimpää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja tukea sukujuurien etsinnässä ja toiminnan kehittämisessä.

Jäsenyhdistykset voivat toimia kukin omien tarpeittensa mukaisesti. Tänä päivänä tällaisena jäsenyhdistyksenä toimii Kainuun Korhoset ry. Yhteistyötä tehdään myös erilaisten rekisteröimättömien yhdistysten mm. Kuikkalan Korhosten ja Adam Vaararan suvun kanssa.